Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.

Applicatie nieuws: Debiet meting met Solar voeding

13-3-2009

Ten Kate-Kool maakt het waterbeheer inzichtelijk


Hans ten Kate-Kool richtte in 2001 een ingenieursbureau op, gespecialiseerd in waterbeheer en – management. In de loop van de tijd gespecialiseerd in debietmetingen gecombineerd met peilregistraties en verwerking van de hydrologische gegevens voor waterschappen, gemeentes en Provinciale overheden. Gemeten wordt in open waterlopen en in rioolstelsels, als ijk- en kalibratiemeting maar ook als een duurzame meetinstallatie. Een goed advies of gedegen debietmeting is zeer specifiek. Er is verschillende apparatuur voorhanden, zodat afhankelijk van de locatie met de meest geschikte methode kan worden gemeten.


Vraag stelling van de klant Vitens;

Vitens wilde onderzocht hebben of waterwinning een mogelijkheid is in de uiterwaarden bij Rhenen. Voor een periode van 3 jaar wordt hier het debiet en peil van het oppervlaktewater gemeten.


Oplossing

Omdat het in de uiterwaarden ligt en er geen stroom voorhanden was heeft Bar Instruments een opstelling bij het onderstation met accu en zonnecel ontwikkeld om voor langere periode de metingen als stand-alone site uit te kunnen voeren. Er wordt hier met een looptijd methode het debiet gemeten onder een brug. Vitens krijgt de debiet en peilgegevens om het inzicht in de afvoer te verkrijgen om beleidskeuzes te maken ten aanzien van de waterwinning.

Door de samenwerking met Barinstruments kan er op een grote variatie van locaties gegevens worden verzameld en kwalitatief goede meetreeksen worden geleverd.
De samenwerking met Bar Instruments zorgt ervoor dat de gegevens inzichtelijk gemaakt kunnen worden en dat de reeksen zo compleet mogelijk zijn.

Klik hier voor de uitgebreide versie met foto's