Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.

Gelijktijdig nitriet en nitraat meten

21-12-2022


Een revolutionaire nieuwe analysator voor het gelijktijdig en selectief meten van nitriet en nitraat in zoet, zout en afvalwater.

Door gebruik te maken van een unieke analytische benadering, levert Aquamonitrix® specifieke, direct gemeten waarden van zowel nitraat als nitriet (niet berekend/gecompenseerd of gecombineerde waarden voor de twee anionen). Veel analysatoren meten alleen nitraat – of meten nitriet niet nauwkeurig wanneer er ook hoge nitraatgehalten aanwezig zijn. In plaats daarvan bieden ze waarden die zijn berekend door een algoritme.
De echte, real-time waarden van nitraat en nitriet die door Aquamonitrix® worden geleverd, bieden belangrijke voordelen voor het waarborgen van naleving van drinkwaternormen, het optimaliseren van afvalwaterzuivering, het begrijpen van wat er gebeurt in oppervlakte- en grondwateromgevingen en het bewaken van de waterkwaliteit in recirculerende aquacultuursystemen (RAS). Met name het risico in het ontstaan van lachgas en dus meer CO2 uitstoot is met deze Nitriet meting goed in kaart te brengen.

Hoge nauwkeurigheid – zelfs in zeer uitdagende matrix

De unieke analytische aanpak van Aquamonitrix® scheidt ook interferentiebronnen die invloed kunnen hebben op andere analysatoren in real-world omgevingen. Deze omvatten luchtbellen, condensatie, troebelheid/kleur en organische stoffen.
Met Aquamonitrix® kunt u een nauwkeurigheid verwachten van
  ~ 99% in zoet water
> 92% in septisch afvalwater – zoals aangetoond in de US EPA Advanced Septic Challenge

Robuust tegen verstoppingen en biofouling

Laag biofoulingspotentieel, zelfs in afvalwater- en aquacultuuromgevingen.
Voorbehandeling van monsters of aanvullende bemonsteringsapparatuur in afvalwatermatrix is niet nodig.
Alleen microfluïdische volumes vereist voor bemonstering, wat de vereisten voor monsterbehandeling vereenvoudigt.

Stabiele kalibratie – zelfs bij verplaatsing naar een nieuwe monstermatrix

Bij het uitpakken vereist Aquamonitrix® een eenmalige controle om er zeker van te zijn dat de fabriekskalibratie is uitgevoerd.
Daarna blijft de kalibratie stabiel – zelfs als de analysator naar nieuwe matrices wordt verplaatst. Dit maakt snelle en gemakkelijke bemonstering mogelijk op verschillende punten rond een faciliteit - of over meerdere faciliteiten.
De aanbevolen herkalibratie-interval is 12 maanden, vergeleken met 3 maanden of minder voor de meeste nitraat- of nitriet analysers.

Breed analytisch bereik – relevant voor water-, afvalwater-, milieu- en aquacultuurtoepassingen

Analytisch bereik*
Nitraat: 0,6 – 500 mg/L NO3- (0,14 tot 113 mg/L als N)
Nitriet: 0,05 – 100 mg/L NO2- (0,01 tot 23 mg/L als N)

*We kunnen aangepaste bereiken leveren binnen deze limieten door de bemonsteringslus aan te passen aan uw behoeften
 

Compact en draagbaar, met eenvoudige installatie

Compacte voetafdruk – draagbaar en lichtgewicht (12 kg)
Geen voorbereidende werkzaamheden ter plaatse nodig, geen gespecialiseerde bemonsteringsinfrastructuur vereist.
Kan binnen twee uur na aankomst op locatie operationeel zijn.
Na de eerste eenmalige kalibratie kan Aquamonitrix® worden verplaatst over de locatie of naar verschillende monstermatrices en locaties zonder dat herkalibratie nodig is.
Versie op zonne-energie/batterij beschikbaar voor locaties zonder netstroom.
 

Realtime monitoring, met onmiddellijke gegevensoverdracht

Aquamonitrix® kan elke 15 minuten een nieuwe bemonsterings- en analysecyclus uitvoeren, waardoor vrijwel continue monitoring mogelijk is.
Een keuze aan datatransmissie-opties zorgt voor directe integratie met SCADA / uw installatie besturingsinfrastructuur.

  • En/of real-time datacommunicatie naar ons eigen cloudgebaseerde Datamonitrix-platform voor het opslaan en analyseren van data
  • Instellen van alarmen en waarschuwingen; en het ontvangen van real-time zelfdiagnose-informatie van de analysator.
  • En/of directe real-time datacommunicatie naar uw eigen voorkeurs datamanagement platform.

Lage total/lifetime cost of ownership

Autonome werking elimineert de noodzaak van handmatige bemonstering en laboratoriumanalyse van nitraat en nitriet. Feitelijk is het een minilab.
Lage technische vaardigheidsbehoeften, minimale eisen voor interventie/onderhoud.
Lange intervallen tussen onderhoud en een eenvoudige onderhoudsprocedure, die intern kan worden uitgevoerd – of door BAR Instruments – waarbij alle trainingen via video beschikbaar zijn.
U hoeft geen kapitaal uit te geven aan de infrastructuur van de locatie of extra bemonsteringsapparatuur, zelfs niet in afvalwateromgevingen.
Laag reagensverbruik, in de vorm van zout water ( Natriumchloride NaCI ) en lage kosten.

Voordelen waterzuiveringen

  • Deze op nitraat en nitriet gebaseerde procesbeheersing toegepast in een beluchtingsbassin voor een lager energieverbruik en/of een lagere lachgasemissie.
  • Verbeterd begrip van de wisselwerking tussen nitriet en nitraat kan bijdragen aan deze complexe uitdagingen op het gebied van nitrificatie/denitrificatie op te lossen.
  • Met name het risico in het ontstaan van lachgas en dus meer CO2 uitstoot is met deze Nitriet meting goed in kaart te brengen.

Voor drinkwater

  • Het leveren van de nauwkeurigheid en specificiteit van laboratorium gebaseerde ionenchromatografie in het veld door middel van nieuwe technologie waarvoor patent is aangevraagd.
  • Real-time, hoogfrequente monitoring met directe alarmen en waarschuwingen voor drinkwater, aquacultuur en milieubescherming.
  • Op nitraat en nitriet gebaseerde procesbeheersing in het beluchtingsbassin voor een lager energieverbruik en/of een lagere lachgasemissie.
  • Verbeterd begrip van de wisselwerking tussen nitriet en nitraat om complexe uitdagingen op het gebied van nitrificatie/denitrificatie op te lossen.

Nauwkeurigheid en specificiteit van laboratoriumkwaliteit

De chromatografiekolom scheidt organische stoffen, kleur en troebelheid en werkt als een val voor luchtbellen, waardoor interferentie wordt geminimaliseerd.
Robuust in zoet, zout en afvalwater.
Uiterst stabiele kalibratie – opnieuw kalibreren is niet nodig, zelfs niet wanneer u van de ene matrix naar de andere gaat.
Snelle, eenvoudige installatie – werkt op netstroom – of met een zonne-/batterijpakket voor mobiele bewaking.
Gebruiksvriendelijk, lage vaardigheidseisen en minimale tussenkomst.
Lokale service.

Link naar webpagina Aquamonitrix

Link naar artikel Aqua tech over N2O emissies engelstalig