Slipspiegelmeting Meer informatie

Nauwkeurig meten van slibinterface niveaus.

Slibspiegel monitoring

Pulsar's Sludge Finder 2 is een betrouwbare oplossing voor het nauwkeurig meten van slibinterface niveaus in primaire of secundaire bezinkingstanks en SBR-systemen. Een slibspiegelmeting wordt uitgevoerd door middel van een ultrasoon signaal dat door de vloeistof dringt. Met behulp van de unieke en reeds bewezen echo processing algoritmes wordt daarna het juiste niveau bepaald.

De SludgeFinder 2 ook geschikt voor toepassing in onthardingsreactoren. Daarin wordt de hoogte gemeten van het fluïde bed van entzand en/of de pellets in de reactor. Met behulp van de SludgeFinder meet men continu de hoogte van het gefluïdiseerde bed. Bij gebruik van flocculant, kan men met een extra detectie punt in het scherm het uitspoelen van flocculant detecteren. Dit werkt onafhankelijk van de slibspiegelmeting en kan tegelijk uitgelezen worden in het display. 


Verbeterde uitlezing bij de SludgeFinder 2

Een nieuw groot display met grafische weergave. Uniek aan het nieuwe display is dat behalve parameter settings ook het slibprofiel en niveau bekeken en uitgelezen kan worden. Dit geeft meer inzicht en betere analyse van het slibspiegelmetings proces.

Voordelen van de Sludge Finder

  • Groot display
  • Twee kanalen
  • Waterniveau en tegelijk slibspiegelmeting
  • Optioneel Profibus of Modbus communicatie
  • Zelfreinigende onderwater transducer

Bepaal de slibvolume index met onze nauwkeurige slibspiegelmeting

De SludgeFinder maakt gebruik van een doeltreffend ultrasoon signaal dat door de vloeistof dringt om de slibvolume index te bepalen. Vervolgens bepalen de echo processing algoritmes het juiste slibniveau en -volume. Ook detecteert u het uitspoelen van flocculant met een extra detectiepunt in het display. Dit werkt onafhankelijk van de slibspiegelmeting en wordt tegelijkertijd uitgelezen.

Het display weergeeft zowel de parametersettings als het complete slibprofiel in uw tank of systeem. Met deze grafische weergave krijgt u volledig inzicht in alle slibniveaus en stuurt u eenvoudig op meerdere lagen.

  1. Dit is een genummerde lijst, een blauw cijfer aan het begin van een zin.
  2. We doen onderhoud, kalibreren systemen en ontwikkelen aan nieuwe toepassingen.
  3. BAR Instruments voor proces instrumentatie.
  4. We leveren applicaties, compleet met hard en software.
  5. Dit is een genummerde lijst, een blauw cijfer aan het begin van een zin.